Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy MAS SĽUBICA -  IROP 

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP 

Dňa 30.3.2020 vstúpilo do platnosti Usmernenie RO pre IROP č.13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR (COVID-19) v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP. Výzva IROP-CLLD-P826-511-005

Zverejnené: 22.04.2020


Výzva IROP-CLLD-P826-512-004

Zverejnené: 31.03.2020 Výzva IROP-CLLD-P826-512-003

Zverejnené: 31.03.2020Výzva IROP-CLLD-P826-512-002

Zverejnené: 04.09.20219Výzva IROP-CLLD-P826-512-001

ZRUŠENIE VÝZVY 

Dňa 21.02.2020 bola zrušená výzva IROP-CLLD-P826-512-001  z dôvodu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov a to v súvislosti s formou preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľov. (Povinná príloha č.8 - Finančnej analýzy projektu v rámci ŽoPr sa nepredkladá). 

Zverejnené: 21.02.2020

Zverejnené: 18.4.2019