Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Príručka pre prijímateľa NFP 

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader  

                                                                         Zverejnené: 22.5.2019

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev 

Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA                                            

https://www.apa.sk/usmernenia-ppa 

                                                                                                                                                  Zverejnené:  22.5.2019

Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2

https://www.apa.sk/usmernenia-ppa 

                                                                                                                          Zverejnené: 22.5.2019