IROP

19.11.2023

ROCHUS s.r.o.

Žiadateľom je spoločnosť ROCHUS, s.r.o. ktorá rozbieha novú činnosť v rámci spoločnosti diagnostiku, čistenie a bezpečnú manipuláciu s fotovoltickými panelmi. 

Špecifické ciele projektu:

Zvýšenie produktivity a bezpečnosti pri práci vo výškach

Podpora zamestnanosti v regióne – vytvorenie 0,5 pracovného miesta

Posilnenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti

Udržanie postavenia na trhu a získanie nových zákazníkov


TRIK design s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TRIK design s.r.o. prostredníctvom inovácie

produkčného procesu a zavedenia novej výroby.

Špecifické ciele projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

Zavedenie inovácii a nového výrobku do výroby

Podpora zamestnanosti v regióne – vytvorenie minimálne jedného pracovného miesta

Posilnenia ekonomických ukazovateľov spoločnosti

Udržanie postavenia na trhu a získanie nových klientov


KB Invest s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom obstarania minibagra s príslušenstvom.

Špecifické ciele projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

Zavedenie nového produktu (služby) ktorý bude spoločnosť poskytovať

Podpora zamestnanosti v regióne – vytvorenie minimálne jedného pracovného miesta na polovičný úväzok

Posilnenia ekonomických ukazovateľov spoločnosti

Udržanie postavenia na trhu a získanie nových zákazníkov