Verejné obstáravanie/ obstarávanie

Verejné obstáravanie/ obstarávanie


POTENCIÁLNI ŽIADATELIA

KB Invest s.r.o.

Záznam z prieskumu trhu (zverejnené dňa: 21.4.2023)


Výzva na predkladanie ponúk Zverejnené 13.4.2023TRIK design s.r.o.

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (zverejnené dňa: 12.5.2023)


Výzva na predkladanie ponúk Zverejnené 23.4.2023

Výzva na predkladanie ponúk Zverejnené 23.4.2023